„V akadémii STUDIO22 som absolvovala 3-mesačný kurz Make up&Fashion Styling. Od kurzu som mala veľké očakávania, ktoré sa mu podarilo do bodky naplniť, dokonca až prekonať. V minulosti som už absolvovala podobný kurz v zahraničí, avšak kurz pod záštitou akadémie dosahoval oveľa vyššiu úroveň. Oceňujem výber lektorov, ktorí patria ku špičke na trhu. Kurz mi okrem teoretických znalostí z dejín módy, prehľadu rôznych štýlov či špecifík, týkajúcich sa stylingu pre reklamy poskytol aj potrebné praktické zručnosti. To hodnotím ako veľké pozitívum, pretože práve praktický tréning je pri kurze takéhoto zamerania dôležitý. Kurz mi poskytol aj užitočné rady súvisiace s požičiavaním vecí z obchodov, fittingom, a pod. od ľudí, ktorí sa v danej oblasti pohybujú už niekoľko rokov. Počas make up kurzu sme mali možnosť pracovať s tými najkvalitnejšími značkami. Náplň kurzu líčenia bola veľmi rozsiahla a zahŕňala rôzne typy líčenia a špecifické techniky, ktoré sa využívajú pri tvorbe editoriálov alebo v reklame.

Medzi najlepšie zážitky radím záverečné fotenie portfólia, na ktorom pracoval úžasný tím ľudí a v ateliéri panovala výborná atmosféra.

V oblasti módy sa pohybujem už dlhšie a tento kurz ma utvrdil v tom, že práve to je smer, ktorým sa chcem aj naďalej uberať.“

– Ivana Vanečková, absolventka kurzu Fashion Stylist