KURZY ZADARMO - PROJEKT NESTRAŤ PRÁCU, VZDELÁVAJ SA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa až do výšky 1848€. Využi prvý po prvý krát možnosť vzdelávať sa v STUDIO22 úplne zadarmo!

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa až do výšky 1848€. Využi prvý po prvý krát možnosť vzdelávať sa v STUDIO22 úplne zadarmo!

OBJEDNAŤ KURZ
SPÝTAŤ SA OTÁZKU
OBJEDNAŤ KURZ
SPÝTAŤ SA OTÁZKU

PODMIENKY PROJEKTU

CENA

ZADARMO

*po splnení podmienok

FORMA

prezenčná

AKO TO FUNGUJE?

ČO MUSÍM SPLNIŤ, ABY SOM MAL/A NÁROK NA KURZ ZADARMO?

› musíš byť zaevidovaná/ý ako Záujemca o zamestnanie (ZoZ)

› ZoZ môže byť každý, kto nie je evidovaný ako Uchádzač o zamestnanie

› čiže môžu ho absolvovať pracujúci ľudia, ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, živnostníci, študenti stredných a vysokých škôl, dobrovoľne nezamestnaní atď.

› pre tento projekt je kľúčové, aby náš kurz bol pre teba dokázateľne prínosný na rozšírenie zručností v oblasti, v ktorej už aktívne pracuješ, a podporoval tvoj profesijný rast, nie voľnočasové hobby

› musíš splniť postup, ktorý nájdeš na tejto stránke nižšie

› naštuduj si všetky informácie podrobne na stránke UPSVaR, nezabudni si naštudovať aj tento dokument, kde nájdeš podrobné info, ako to funguje

KTO VŠETKO MÔŽE ABSOLVOVAŤ VAŠE KURZY ZADARMO?

› si zaevidovaný/á na úrade práce ako ZoZ – záujemca o zamestnanie (postup spomíname nižšie)

nie si evidovaný/á ako UoZ – uchádzač o zamestnanie

› vieš preukázať, že náš kurz je potrebný pre rast v tvojej aktuálnej profesií, čo môže znamenať napríklad, že:

  • máš akreditovaný kurz v oblasti make-upu/módy/kozmetiky
  • máš vyštudovanú školu s podobným zameraním
  • študuješ daný obor – študent aspoň 5. ročníka vysokej školy
  • máš živnosť napríklad na služby súvisiace so skrášľovaním tela a pod.
  • si samostatne zárobkovo činná osoba
  • Matka alebo otcec na rodičovskej dovolenke
  • máš firmu bez rozpočtu na vzdelávanie zamestnanco
  • chceš sa lepšie uplatniť na trhu práce
  • chceš zmeniť prácu, kde budeš potrebovať nové vedomosti

PREPLÁCATE KURZY AJ V RÁMCI REPAS+ a KOMPAS+ ?

› nie, rekvalifikácia na účely REPAS+ a KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie (teda nezamestnaných, UoZ), tým pádom sa vylučuje s projektom Nestrať prácu – vzdelávaj sa

› Úrad práce prepláca v rámci projektov REPAS+ a KOMPAS+ len kurzy akreditované ministerstvom školstva

› naše kurzy NIE SÚ akreditované ministerstvom školstva – je to naša voľba, nakoľko pracujeme podľa vlastných, účinných a stále aktualizovaných osnov, vďaka ktorým získajú študenti vzdelanie na profesionálnej úrovni

DOKEDY SA DAJÚ KURZY ZADARMO UPLATNIŤ?

› žiadosť je potrebné predložiť úradu práce najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu

› všetky kurzy musia byť ukončené do 16.10.2023

NA KTORÉ KURZY SA PROJEKT VZŤAHUJE?

› na všetky naše kurzy z ponuky okrem kurzov Naštartuj svoju make-up kariéru a Individuálny make-up kurz

› ponuku kurzov nájdeš tu

KOĽKO KURZOV MÔŽEM ABSOLVOVAŤ?

› každý záujemca má právo na jeden úspešne absolvovaný kurz

DO AKEJ SUMY ÚRAD PREPLÁCA KURZY?

› do výšky 1848€

POSTUP

KROK 1

REGISTRÁCIA NA ÚRADE PRÁCE AKO ZOZ

 • Zaeviduj sa ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) na ktoromkoľvek úrade práce
 • Je to len formulár, ktorým sa zapojíš do projektu, nemusíš si hľadať novú prácu
 • Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania nájdeš tu
 • Vypísanú žiadosť môžeš poslať e-mailom, odoslať poštou alebo zaniesť osobne na úrad práce
 • Úrad by ťa mal registrovať do pár dní

KROK 2

PODAJ SI ŽIADOSŤ

 • Keď už si evidovaný ako ZoZ, vyber si kurz z našej ponuky, ktorého sa chceš zúčastniť
 • Každý záujemca má právo na jeden úspešne absolvovaný kurz

 • Žiadosť je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu
 • Všetky kurzy musia byť ukončené do 16.10.2023

 • Vyplň prihlášku na našej stránke, do poznámky uveď, že sa chceš zúčastniť v rámci projektu Nestrať prácu
 • Vyplň prvú časť tohto formulára
 • My ti vyplníme druhú časť formulára, napíš nám na info@studio22.sk
 • Čakaj na schválenie úradom

KROK 3

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI

 • Keďže na príspevok na vzdelávanie ZoZ nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému ZoZ, ktorý si oň požiada
 • Ak ti úrad práce žiadosť schváli, uzatvorí s tebou dohodu o poskytnutí príspevku a  vystaví ti vzdelávací poukaz
 • Pred začatím kurzu sa nám preukážeš vzdelávacím poukazom

KROK 4

FORMULÁRE NA STIAHNUTIE

GALÉRIA - ATMOSFÉRA NA KURZOCH

Nahliadnite do atmosféry v STUDIO22 prostredníctvom našich sociálnych sietí: